PEDAGOGINIS PERSONALAS

Eil.Nr. Vardas pavardė Išsilavinimas, kvalifikacija Pareigos
1. Virginija Užpurvienė Aukštasis, antra vadybos kategorija Direktorė
2. Irena Rimkuvienė Aukštasis, auklėtoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Jolanta Čiuvykinienė Aukštesnysis, auklėtoja Vyresnioji ikimokyklio ugdymo auklėtoja
4. Daiva Šilienė Aukštesnysis, vyresnioji auklėtoja Vyresnioji ikimokyklio ugdymo auklėtoja
5. Reda Kundrotaitė Aukštasis, pedagogė Aukštasis vyr muzikos vadovėAPTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil.Nr. Vardas pavardė Pareigos
1. Virgina Stančaitienė Pavaduotoja ūkio reikalams
2. Ligita Drachnerienė Bendrosios praktikos slaugytoja
3. Vida Adomaitienė Auklėtojos padėjėja
4. Irina Pogienė Auklėtojos padėjėja
5. Nijolė Šarkienė Virėja
6. Daiva Gedminienė Skalbėja
7. Daiva Gedminienė Valytoja
8. Edvardas Satkevičius Sargas-kūrikas
9. Juozas Poška Sargas-kūrikas

Saugų darželis - Čia augti gera.