Apie darželį:

kids read

„Vabaliukai“ grupės vaikų šokis.

 

    Žibintų dienai spalvinome kiekvienas sau po žibintą. Jais papuošėme savo darželį. 

Skaityti

„Vabaliukai“ grupės vaikų šokis.

 

  Tradicinė darželyje  rudens šventė „Martyno diena“. Jai programėlę ruošia visi vaikai su pedagogais. 

Skaityti

 Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 94 punkto pakeitimas – „94. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).

Skaityti plačiau

  Baltijos šalyse nuo 1998 metų lapkričio mėnesį vyksta Šiaurės šalių bibliotekų savaitė su literatūros skaitymais balsu vaikams ir suaugusiems. Kiekvienų metų savaitė turi savo temą.  Šių metų tema „Draugystė Šiaurės šalyse“ . 

Skaityti plačiau

  Priešmokyklinukai lankėsi Saugų malūne, kuris jau skaičiuoja savo antro šimtmečio dienas. Malūno šeimininkė Genutė Mauricienė papasakojo daug įdomių dalykų vaikams apie tuos laiku, kai sukosi girnos ir byrėjo miltai.

Skaityti plačiau

Saugų darželis - Čia augti gera.