BIUDŽETO ATASKAITOS 2017:

Finansinių ataskaitų 2017 rinkinųs I ketv.

Biudzeto ataskaitos 2017m I ketv. IV d.

Biudzeto ataskaitos 2017m I ketv. III d.

Biudzeto ataskaitos 2017m I ketv. IId.

Biudzeto ataskaitos 2017m I ketv. Id.

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016:

Veiklos rezultatai

Aiškinamasis raštas

Mokėtinos sumos

 

BIUDŽETO ATASKAITOS 2016:

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą 2016

Biudžeto ataskaitos 2016, IV ketvirtis

Biudžeto lėšos 2016, IV ketvirtis 

Specialios lėšos 2016, IV ketvirtis 

Biudžeto ataskaitos 2016, II ketvirtis

Biudžeto ataskaitos 2016, II ketvirtis

Biudžeto ataskaitos 2016, I ketvirtis


 

FINANSINĖS ATASKAITOS:

Finansinės būklės ataskaita 2016

Finansinės būklės ataskaita 2016

Aiskinamasis 2015 metinis

Atsargu vertės pasikeitimas

Pinigų srautai

Grynojo pokycio ataskaita

Finansinės ataskaitos rinkinys 2015

Naujausi priedai

Kitos pajamos

 


BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA 2016 (F.Š. - IIII ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA 2016 (F.Š. - IIII ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA 2016 (F.Š. - IIII ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA  2016 (F.Š. - IIII ketvirtis)


FINANSINĖS III KETVIRČIO BUKLĖS ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA 2015 (F.Š.: S - III ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA 2015 (F.Š.: B - III ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA  2015 (F.Š.: K - III ketvirtis)


FINANSINĖS II KETVIRČIO BUKLĖS ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA (F.Š.: S - II ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA (F.Š.: K - II ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA (F.Š.: B - II ketvirtis)


FINANSINĖS I KETVIRČIO BUKLĖS ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA (F.Š.: S - I ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA (F.Š.: K - I ketvirtis)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATO VYKDIMO ATASKAITA (F.Š.: B - I ketvirtis)

 

Saugų darželis - Čia augti gera.